Ratten bestrijding

In Nederland komen de volgende soorten voor:

De bruine rat

Afbeelding Bruine rat De bruine rat ook wel rioolrat genoemd, is de meest voorkomende in ons land. Ze zijn vaak te vinden bij kapotte afwateringssystemen en/of kapotte riolen.
In bijna elk riool van de grote steden zijn ze aanwezig. Ze zullen elke mogelijkheid aangrijpen om naar boven te komen. Als er niets gebeurt zullen er meer en meer deze route volgen. Het is dus van groot belang dat deze regelmatig worden geinspecteerd.

De zwarte rat

Afbeelding Zwarte rat De zwarte rat is een ander verhaal dan de bruine rat. Deze wordt gezien als de verspreider van varkenspest. Zij worden echter ook veel aangetroffen in havengebieden en boerderijen.
Ze bevinden zich vaak in hoger gelegen locaties dus tegen de daken aan. Zij klimmen graag en dat gaat prima met een lange staart.
De rattenvlo is de grote bedreiging van vee door het overbrengen van ziekten.

Copyright © van Gerwen Pest Control 2015