Houtwormkever

Afbeelding schimmel Deze leven op en in naald en loofhout dus ook in meubels. Vaak zijn oude meubels aangetast door deze.
De kevers komen zomers uit het hout nadat ze eitjes heeft afgezet. Het pop stadium duurt 2 tot 4 weken waarna ze uitvliegt.
Het hout kan ter voorkoming van houtaantasters behandeld worden.

Copyright © van Gerwen Pest Control 2015